Links en nieuws

Info over terugbetaling:


Terugbetaling voor psychotherapie bij kinderen en jongeren

Overzichtstabel terugbetaling psychotherapie


Interessante links:


Psychologenkring Kortrijk-Kuurne-Harelbeke

Centrum ZitStil

Autisme Centraal

Eetexpert – kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Veilig Online

zie wanneer vormingen worden gegeven onder Vorming in de buurt

Gezinsbond

regelmatig begeleid ik via hen vormingen met volgende thema's: Belonen en straffen, Sociaal (v)aardig, Een eigen willetje,...


Nieuws:


Sociale vaardigheidstraining zie agenda CM